Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

więcej informacji czyt.:

www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Zapytanie ofertowe na dostawę pelletu drzewnego

Informacje na temat zapytania ofertowego na dostawę pelletu do ZS w Wojcieszkowie - patrz Bip.

Szlachetna paczka zakończona sukcesem

 

Szlachetna Paczka 2017 - Listopad - 2017 - Aktualności - Absolwent - Strona  główna UMCS

  Szkolni koordynatorzy, zbiórki produktów w ramach Szlachetnej Paczki, Dorota Józwik i Joanna Maros dziękują wszystkim, którzy włączyli się do udziału w nasze przedsięwzięcie. Dziękują Dyrekcji szkoły, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom, Rodzicom oraz Uczniom. To już kolejny rok kiedy łączymy siły i przygotowujemy paczki. Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z obostrzeniami zbiórka okazała się sukcesem.  

Dziękujemy

Rzecznik Praw Dziecka informuje

Dziecięcy Telefon Zaufania     800 12 12 12


    Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychiczny:

całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,

dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.
Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

 Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Czytaj więcej...