„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!”

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do udziału w organizację Dnia Bezpiecznego Internetu. W ramach tegorocznych obchodów wychowawcy klas starszych przeprowadzili godziny wychowawcze online, a wychowawcy klas młodszych zajęcia stacjonarne, podczas których inicjowali i propagowali działania na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. W promowanie pozytywnych zastosowań Internetu włączyła się także biblioteka szkolna oraz Samorząd Uczniowski. Zostały wykonane gazetki tematyczne i przeprowadzone pogadanki dla czytelników biblioteki. Dla nauczycieli i rodziców zostały udostępnione,  na portalach społecznościowych,  informacje na temat zagrożeń dzieci i młodzieży płynących z niewłaściwego korzystania z internetu.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA i KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i klasy I.

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola składają tylko deklarację natomiast przyjmowani po raz pierwszy składają wnioski. 

Niezbędne dokumenty będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: dokumenty szkoły. 

Wnioski i deklaracje proszę składać w sekretariacie szkoły do 12 kwietnia 2021 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie

Mirosława Swędra

Ważna informacja!!! Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki zleciło w 2020 r. Fundacji Drabina Rozwoju stworzenie poradni on-line z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w ramach realizacji zadania publicznego.


Instrukcja funkcjonalności poradnia on-line Zawsze jest jakieś wyjście.pdf

Czytaj więcej...

UWAGA, ÓSMOKLASISTO!

„Program CYBER.MIL z klasą”

UWAGA, ÓSMOKLASISTO! Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, a zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, objętej „Programem CYBER.MIL z klasą” ? W woj.lubelskim program „Cyber.Mil z klasą realizuje I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.
Wszelkie infromacje dotyczące powyższego Programu uzyskasz na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/cyber-mil-z-klasa/.