"Poznajemy Henryka Sienkiewicza poprzez jego twórczość"

 

          Miesiąc październik jest szczególnym miesiącem dla społeczności naszej szkoły. Corocznie, w tym miesiącu, obchodzimy Święto Szkoły, związane z rocznicą nadania imienia naszej szkole. Jesteśmy bardzo dumni, że Zespół Szkół nosi imię Henryka Sienkiewicza. Cały rok przybliżamy uczniom jego sylwetkę oraz promujemy twórczość literacką. Robimy to w różnych formach, w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W październiku wychowawcy świetlicy czytali uczniom fragmenty utworów H. Sienkiewicza. Zajęcia czytelnicze spotkały się z dużym zaciekawieniem ze strony naszych wychowanków, którzy żywo interesowali się losami Stasia i Nel oraz ubogiego Janka Muzykanta i innych bohaterów powieści.
    Podsumowaniem akcji był konkurs plastyczny „Poznajemy Henryka Sienkiewicza poprzez jego twórczość”. Uczniowie przygotowali prace ilustrujące niezwykłe przygody bohaterów z powieści Sienkiewicza.
Dyplomy oraz upominki rzeczowe zostały wręczone uczniom podczas uroczystości 25 X 2019 r. w Dniu Patrona Szkoły.

Nagrodzone osoby:
1.Mikołaj Jabłoński
2. Anna Kruk
3. Nina Maros
4. Emilia Józwik
5. Lena Wojanowska
6. Julia Maros
7. Norbert Szczepański
8. Krystian Baranowski.
                                                Wszystkim uczniom gratulujemy!
      Składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Pocztowego w Wojcieszkowie za ufundowanie upominków rzeczowych uczestnikom konkursu.
Organizatorami konkursu były: p. K. Mazurek i p. D. Józwik.

 

 

 

W NASZYCH SERCACH ŻYĆ BĘDZIECIE WIECZNIE....

Uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami i nauczycielem historii, w ostatnich 2 tygodniach października sprzątali groby żołnierzy i lotników, poległych za naszą wolność w czasie II wojny światowej. Od wielu też lat opieką otaczamy inne groby - zapomniane, zaniedbane ale ważne dla Wojcieszkowa i naszej szkoły. Jednym z nich jest grób trzeciej żony Henryka Sienkiewicza - Marii.

Tuż przed 1 listopada uczniowie naszej szkoły - wolontariusze i członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej roznosili kwiaty i zapalali znicze. Całe przedsięwzięcie odbyło się pod czujną opieką naszych nauczycieli i strażaków. Kwiaty i znicze zostały zakupione przez naszą gminę.

Osiągnięcia naszych uczniów

Uczeń klasy VIII B Dawid Bernat zakwalifikował się do II etapu konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Gratulujemy!

Święto Szkoły 2019

 

25 października obchodziliśmy  Dzień Patrona, który jest  Świętem  Naszej Szkoły. Zgodnie z tradycją tego  dnia  pierwszoklasiści  zostali oficjalnie włączeni w poczet uczniów Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Wojcieszkowie. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia. Pani Dyrektor, Mirosława Swędra, dokonała aktu pasowania na ucznia, a pierwszoklasiści  złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Wszyscy podziwialiśmy naszych pierwszaków, którzy musieli wykazać się wiedzą z różnych dziedzin oraz umiejętnościami sportowymi, zanim zostali przyjęci do naszej szkolnej społeczności. Samorząd Uczniowski przypomniał wszystkim zebranym najważniejsze fakty z życia Naszego Patrona. Na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć rodziców, którzy
z zaciekawieniem i wzruszeniem oglądali występy swoich dzieci. Ciepłe słowa do pierwszoklasistów skierował Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Marcin Kurek, który życzył im samych najlepszych ocen, oddanych przyjaciół i niezapomnianych chwil w murach naszej szkoły. Na zakończenie Pani Dyrektor - Mirosława Swędra, Wicedyrektor  - Pan Krzysztof Szczęśniak oraz Przewodniczący Rady Rodziców -  Pan Marcin Kurek wręczyli legitymacje szkolne i upominki pierwszakom.

Za  organizację  Święta  Patrona odpowiadali  wychowawcy klas pierwszych: p.Jadwiga Gryglicka i p.Danuta Woźniak oraz Samorząd Uczniowski, natomiast za część muzyczną – p.Jolanta Madej.

 

Certyfikaty i podziękowania