POLECANE DO WYKORZYSTANIA

Zgodnie z podstawą programową

1) Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

2) e-podręczniki

3) Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

Wtorek, 17 marca

 • Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Klub włóczykijów i tajemnica dziadka Hieronima, reż. Tomasz Szafrański (2015), 93 min.;
 • Godz. 14:30 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.
 • Godz. 14:35 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Czajkowskiego, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
 • Godz. 15:45 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Tyniec, (2019), 5 min.;
 • Godz. 15:55 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 2 „Chartum), reż. Władysław Ślesicki (1973), 50 minut. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej.

Środa, 18 marca

 • Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Panna nikt reż. Andrzej Wajda (1996), 99 min.;
 • Godz. 14:35 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.;
 • Godz. 14:45 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Verdiego, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
 • Godz. 15:50 Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii – Szalowa, (2019), 5 min.;
 • Godz. 15:55 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. „Ucieczka” reż. Władysław Ślesicki (1973), 50 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej;
  Czwartek, 19 marca
 • Godz. 13:00 Literatura na ekranie – Katarynka reż. Stanisław Jędryka (1967), 27 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej;
 • Godz. 13:25 Literatura na ekranie – Antek reż. Wojciech Fiwek (1971), 50 min.;
 • Godz. 14:15 Baletownik – krótka forma edukacyjna o balecie (2019), 3 min.;
 • Godz. 14:15 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Beethovena, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
 • Godz. 15:35 Lektura na ekranie – W pustyni i w puszczy, odc. 4 „Smain”. reż. Władysław Ślesicki (1973), 50 min. – lektura obowiązkowa w klasach IV–VI szkoły podstawowej;

Piątek, 20 marca

 • Godz. 15:05 Śladami Wielkich kompozytorów – Śladami Offenbacha, cykl dokumentalny (2012), 50 min.;
 • Godz. 16:15  Lektura na ekranie - Mały książę reż. Marc Ozborne (2015), 105 min. – lektura obowiązkowa w klasach VII–VII szkoły podstawowej; obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty.

NAUCZANIE ZDALNE c.d.

Nauczyciele naszej szkoły podejmą kroki by przerwę w jej funkcjonowaniu wykorzystać do powtórzenia i utrwalenia wiadomości przez uczniów.

Nauczanie na odległość, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna) będzie polegało na przekazywaniu materiałów do samodzielnej pracy w domu. Nauczyciele będą przekazywać polecenia i egzekwować ich wykonanie.

Taki sposób komunikacji będzie dotyczył głównie uczniów klas IV - VIII.

 

Jednocześnie zwracam uwagę by potraktować ten czas jako okres nie dodatkowych dni wolnych ale formę ochrony naszego życia i zdrowia. 

 

Ponadto proszę Rodziców by zmotywowali swoje dzieci do "zaglądania do książek" i wykonywania

poleceń przekazywanych przez nauczycieli.

Informacje również zostały zamieszczone na dzienniku elektronicznym.

 

Dyrektor szkoły

Mirosława Swędra

NAUCZANIE ZDALNE

       W dniach czasowego zawieszenia zajęć tj. 12 - 25 marca br szkoła prowadzić będzie tzw. nauczanie zdalne.

Obejmie ono głównie uczniów klas VIII. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) będą komunikować się z uczniami drogą elektroniczną.

Zadania mogą być zadawane przez dziennik elektroniczny (zadania domowe) lub w innej formie uzgodnionej z nauczycielem (grupy na fb, poczta elektroniczna, sms).

 

Dyrektor Szkoły

Mirosława Swędra

PILNE! Informacja dla Rodziców

     Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły
i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.