RODO - informacje

Inspektorem danych osobowych jest p. Małgorzata Potręć.

Kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA B: 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Wojcieszkowie.           

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Czytaj więcej...

Wycieczka do kina

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do kina w  Siedlcach na film "Dywizjon 303.Historia prawdziwa", który jest ekranizacją lektury uzupełniającej, zarówno szkoły podstawowej, jak też gimnazjum. Dnia 12 września na seans wybrali się  uczniowie klasy VI, VIIa i VIIb wraz z nauczycielami (p. M.Suchodolską, p. U.Szewczyk i p.M.Ochnik), zaś 17 września - klas IIIa, IIIc i IIId gimnazjum z nauczycielami (p. E.Dzido, p.B.Zacharską i p.A.Bednarczyk). Wszyscy z zapartym tchem śledzili losy bohaterów - pilotów słynnego Dywizjonu 303, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i poświęceniem w bitwie o Anglię. Jednym z punktów wycieczki była też  wizyta      w restauracji  McDonald's, do której młodzież udała  się  na wspólny posiłek. Wyjazd i film bardzo    podobał się wszystkim - uczniowie       z niecierpliwością czekają na następny.

Akcja Narodowe Czytanie

Nasza szkoła włączyła się do kolejnej edycji  ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, nad którą patronat objęła Para Prezydencka. Dnia 10 września 2018 roku, na godzinach wychowawczych i lekcjach języka polskiego, uczniowie klas IV -VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum będą mieli okazję czytać fragmenty "Przedwiośnia " Stefana Żeromskiego.

Czytanie "Przedwiośnia" wspaniale wpisuje się w jubileusz 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wspólna lektura tej właśnie książki zbliży nas do wydarzeń sprzed stu lat i będzie wspaniałą promocją czytelnictwa oraz formą uczczenia jubileuszu. Zachęcamy wszystkich do przyniesienia własnego egzemplarza książki.

PODRĘCZNIKI SZKOLNE GIMNAZJUM

 

Dnia 04.09. będą wypożyczane podręczniki

uczniom Gimnazjum.

Certyfikaty i podziękowania