DRODZY RODZIECE!

Informuję, iż od poniedziałku tj. 15 kwietnia 2019 roku pracownicy Zespołu Szkół w Wojcieszkowie zawiesili strajk. Zajęcia lekcyjne i opiekuńcze w przedszkolu odbywać się będą wg dotychczasowego planu.

Ponadto w dniach: 15,16,17.04.2019 roku uczniowie klasy ósmej będą pisać swój pierwszy egzamin.

Z kolei od 18. 04. 2019 roku do 23.04.2019 roku obowiązuje przerwa świąteczna. Przedszkole w formie dyżurnych grup będzie pracowało normalnie (Wielki Czwartek: 7.30-16.00, Wielki Piątek: 7.30 - 16.00, wtorek po świętach: 7.30-16.00).

Dyrektor szkoły

WAŻNE DLA RODZICÓW

Dni 10,11,12.04.2019 r. dla uczniów naszej szkoły to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dla dzieci przybyłych do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

dyrektor szkoły

Ogłoszenie dla Rodziców!

Jeżeli w dniu jutrzejszym tj. 09.04.2019 roku (wtorek) pracownicy Zespołu Szkół w Wojcieszkowie przystąpią do drugiego dnia strajku, wówczas dla uczniów i wychowanków zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Ponadto chcę poinformować, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty odbędą się według harmonogramu OKE bez zakłóceń.

Dni egzaminów gimnazjalnych tj. 10,11,12.04.2019r.są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole.

dyrektor szkoły

Mirosława Renata Swędra

DRODZY RODZICE!

Informuję, że w Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Wojcieszkowie pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem. Jeżeli trwające negocjacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, najprawdopodobniej pracownicy przystąpią do ogólnopolskiego strajku.
Informuję również, że w naszej szkole/przedszkolu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów i wychowanków, którzy przybędą do placówki. 
Dyrektor szkoły
Mirosława Renata Swędra

Certyfikaty i podziękowania