NAUCZANIE ZDALNE

       W dniach czasowego zawieszenia zajęć tj. 12 - 25 marca br szkoła prowadzić będzie tzw. nauczanie zdalne.

Obejmie ono głównie uczniów klas VIII. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) będą komunikować się z uczniami drogą elektroniczną.

Zadania mogą być zadawane przez dziennik elektroniczny (zadania domowe) lub w innej formie uzgodnionej z nauczycielem (grupy na fb, poczta elektroniczna, sms).

 

Dyrektor Szkoły

Mirosława Swędra

PILNE! Informacja dla Rodziców

     Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły
i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Spektakl „Pan Twardowski”

28 lutego 2020 r. wybraliśmy się (kl. IV, kl. V a i b) na spektakl  „Pan Twardowski”.  Historia bohatera, który według polskiej legendy „siedzi na księżycu”, uświadomiła nam, że droga na skróty ma swoja cenę. Lekki niepokój, śmiech i zachwyt to uczucia, które towarzyszyły nam podczas przedstawienia. Na koniec zrobiliśmy zdjęcia z aktorami Narodowego Teatru Edukacji we Wrocławiu. Oto My …

 

Spotkanie z prof. Marianem Markiem Drozdowskim

27 lutego 2020 roku o godzinie 11.30 w Zespole Szkół w Wojcieszkowie odbyło się spotkanie z prof. Marianem Markiem Drozdowskim.


Po przywitaniu gościa młodzież uczciła pamięć powstańców 1944 r. śpiewem i tańcem. Pan prof. Marian Marek Drozdowski opowiadał o swojej książce i jej niezwykłym bohaterze, Marcelim Porowskim, który urodził się 4 lutego 1894 r. w Woli Bystrzyckiej na Ziemi Henryka Sienkiewicza.

Autor podkreślił, że był to człowiek, który pełnił najważniejszą rolę w powstaniu warszawskim, opiekował się ludnością cywilną, co było zadaniem niezwykle trudnym. W sierpniu 1944 roku prezydentem powstańczej Warszawy i jej komisarzem cywilnym został Marceli Porowski. Przed II wojną światową był znanym samorządowcem współpracującym m.in. ze Starzyńskim, prezydentem Warszawy w czasie kampanii wrześniowej. W latach 1929-1939 kierował biurem Związku Miast Polskich. 

Następnie wystąpiła pani Jadwiga Jóźwik, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wojcieszkowa oraz pani dyrektor Mirosława Swędra.