III Wojewódzki Przegląd Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej im. gen. F. Kleeberga w Adamowie

     Uczniowie Szkoły Podstawowej z Wojcieszkowa brali udział w III Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorskim Poezji i Prozy Patriotycznej im. gen. F. Kleeberga w Adamowie. Konkurs odbył się 14-11-2015r., z pośród 50 recytatorów, którzy zaprezentowali się w utworach poetyckich i fragmentach prozy zostali docenieni nasi uczniowie w kategorii klas I-III.

II miejsce zdobył Szymon Smarz klasa IIa

Wyróżnienie Maja Wylotek klasa IIa

Konkurs - "Biblia i przypowieści biblijne".

     Uczniowie Gimnazjum (22 osoby) pod kierunkiem szkolnego koordynatora p. Renaty Małyska wzięli udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma świętego -"Biblia i przypowieści biblijne". Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań. O wynikach konkursu poinformuje szkolny koordynator 14.01.2016r na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Dzień Języków Obcych

    W poniedziałek 16 listopada w naszym gimnazjum obchodziliśmy "Dzień Języków Obcych". Poszczególne klasy przygotowały i przedstawiły prezentację na temat wylosowanego przez siebie kraju. Kolejne konkurencje w rywalizacji klas to: piosenka, taniec oraz potrawy kulinarne charakterystyczne dla wybranego regionu.

Konkurencje oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili nauczyciele z naszej szkoły.

Dzień Patrona w gimnazjum

    Święto Szkoły obchodziliśmy jak co roku 27 października.. Tego dnia  pierwszoklasiści  zostali oficjalnie włączeni w poczet uczniów naszego gimnazjum. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, podczas której Pan Dyrektor, Tomasz Niewęgłowski, dokonał aktu pasowania na gimnazjalistę, a pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie przedstawili najważniejsze fakty z życia Henryka Sienkiewicza oraz Jego złote myśli. Dzień Patrona zakończyliśmy wspólną dyskoteką, którą poprowadził  DJ Czaro.