OGŁOSZENIE! (DOTYCZY ZMIANY GODZIN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA UPAŁY)

Dnia 13 i 14 czerwca 2019 roku z powodu upałów zajęcia lekcyjne, począwszy od lekcji 1 będą trwać 30 minut i odbędą się według poniższego harmonogramu:

1. 8.00 - 8.30

2. 8.35 - 9.05

3. 9.10 – 9.40

4. 9.45 – 10.15

5. 10.30 – 11.00

6. 11.05 – 11.35

7.12.00 – 12.30

Ogłoszenie dotyczy uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i zerówki. Przedszkole i świetlica pracuje normalnie.

Dyrektor Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza

Mirosława Renata Swędra

Podstawa prawna: 

Art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 

Warsztaty Geologiczne

W dniach 27-29 maja 2019r. grupa uczniów z klas Va i Vb pod opieką Joanny Maros uczestniczyła w projekcie „Akademia Młodego Przyrodnika” ścieżka GEOEKSPLORATOR, blok geologiczny „ Zwykła i niezwykła geologia”. Uczniowie brali udział w ciekawych zajęciach warsztatowych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Poznali budowę skał i minerałów, oglądali okazy  naturalne i pod mikroskopem. Dowiedzieli się jak powstał świat, jak się zmieniał przez miliony lat. Poznali ery i okresy w dziejach ziemi, najważniejsze wydarzenia oraz organizmy charakterystyczne dla danego okresu. Drugiego dnia grupa uczestniczyła w zajęciach na terenie projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły.

Czytaj więcej...

DRODZY RODZICE!

W najbliższych dniach na stronie szkoły zostaną opublikowane Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół im.H.Sienkiewcza w Wojcieszkowie. Proszę o zapoznanie się z nimi. 

Ponadto w wejściu głównym zostanie zawieszona tzw. anonimowa skrzynka na sygnały.

Wszystkie te działania podejmowane są na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa naszych dzieci w szkole. 

W sytuacjach trudnych i kryzysowych zawsze można zgłosić się do naszej szkolnej pedagog lub psycholog (godziny pracy na gazetce przy wejściu do szkoły) lub instytucji tj. Policja, Sąd Rodzinny, GOPS, PPP w Łukowie.

dyrektor szkoły

JAKUB SŁAWIŃSKI- FINALISTĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "BLIŻEJ PSZCZÓŁ"

Uczeń klasy VIII Jakub Sławiński znalazł się w grupie finalistów III Ogólnopolskiego konkursu „Bliżej Pszczół” zorganizowanego przez Fundację Rozwoju KUL. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Czytaj więcej...

Certyfikaty i podziękowania