Opłaty za wyżywienie LISTOPAD

Wysokość opłat za wyżywienie


                               patrz zakładka stołówka. 


PLAN ZAJĘĆ klas IV - VIII

Poniżej zamieszczono link, pod którym znajdziecie najbardziej aktualny plan lekcji na bieżący tydzień. Niektórych przedmiotów nie ma w planie. Stąd te okienka. Znając ten plan będzie Wam łatwiej zorientować się, które lekcje będą prowadzone on-line, a które tylko zadawane. Ponadto nie będzie konieczności planowania tych lekcji w kalendarzu TEAMS. 

Plan może się jeszcze zmieniać.

https://drive.google.com/file/d/1vFofNOyE4mlVK2ndqyVzzeLV7wVU97Ha/view?usp=sharing

 

Plan od 02 do 06.11.2020 roku:

 https://zswojcieszkow.sharepoint.com/:w:/s/RADAPEDAGOGICZNAZSwWOJCIESZKOWIE/EdQONQqtHSdDuhiTCMxbgPYBJ8ZHL0Ry1_RLG-jQKmaFMQ?e=qYM1cV

 

 

 

Nauczanie zdalne klas IV - VIII

Od poniedziałku tj. 26 października 2020 roku klasy od IV do VIII przechodzą na zdalny system nauki.

Lekcje będą odbywać się z wykorzystaniem platformy Office 365 (Teams) oraz dziennika elektronicznego.

Nauczyciele będą też wykorzystywać inne aplikacje rekomendowane przez MEN np. e-podręczniki, zdalna lekcja, e-lektury itp.

W okresie wcześniejszym zadbaliśmy o to, by każdy uczeń miał utworzone konto, zarówno w dziennik elektronicznym, jak i w aplikacji Microsoft Teams. Szczegóły dotyczące planu zajęć na poniedziałek zostaną przekazane przez wychowawców na grupach klasowych messenger.

O zmianach będziemy informować.

Dyrektor Zespołu Szkół Mirosława Renata Swędra

KONKURS!!! ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY

KONKURS !!!!!!!!!!!!

NAGRODY CZEKAJĄ NA UCZNIÓW I SZKOŁY!

 „Sprzątanie Świata 2020”,zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w XV edycji  ogólnopolskiego konkursu, pod hasłem:

ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY
POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE

Termin zakończenia zbiórki już 13 listopada 2020 r.!!!

Czytaj więcej...