Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała

Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie otrzymała podziękowanie od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w projekcie
"Piękna Nasza Polska Cała".
Dumni i zmotywowani do działania dziękujemy za pamięć.

Koncert pieśni patriotycznych" Wolność kocham i rozumiem"

     Znalezione obrazy dla zapytania róże biało czerwone       W godzinach wieczornych 11 listopada 2019r w naszej szkole odbył się  Koncert pieśni patriotycznych pod hasłem” Wolność kocham i rozumiem”. Koncert rozpoczął się piosenką Chłopców z Placu Broni wykonaną na bongosach i gitarze akustycznej. Organizatorzy zaprosili do współpracy ludzi w różnym wieku, od 4-60 lat. Wystąpili soliści- Kornelia Łazuga, absolwenci gimnazjum: Dominika Szcześniak-BRONKA, Gabriela Porębska oraz grupy: rodzice uczniów SP w Wojcieszkowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, Bractwo Motocyklowe 808 z Wojcieszkowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Wojcieszkowa, zespół instrumentalno- wokalny pod kierunkiem pana Marka Józwika z Adamowa, chór SP w Wojcieszkowie pod opieką pana Krzysztofa Marosa. Nie zabrakło też pieśni patriotycznych w wersjach instrumentalnych- akordeon pan Marcin Kurek, klarnet pan Tomasz Niewęgłowski. Oprócz tradycyjnych pieśni jak Szara piechota, O mój rozmarynie, Rozszumiały się wierzby płaczące, czy Serce w plecaku zabrzmiały współczesne utwory patriotyczne Dziś idę walczyć mamo, Co to jest niepodległość, czy Ojczyzno ma. Podczas występów zgromadzona licznie publiczność włączała się w śpiew i nuciła pieśni. Na koniec wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali Rotę.

„To było bardzo wzruszające, gdy patrzyłam na ludzi zebranych całymi rodzinami, którzy śpiewem składali hołd poległym(…) Niesamowity był widok małych dzieci śpiewających „Rozszumiały się wierzby..”(…) Szkoła pokazała, że w naszym środowisku są ludzie utalentowani(…)Jestem pełna uznania dla wykonawców i organizatorów(…)- powiedziała obecna na koncercie, pani Jadwiga Jóźwik, prezes Towarzystwa Przyjaciół Wojcieszkowa.

Organizatorzy koncertu: p. Joanna i Krzysztof Maros, p. Dorota Józwik, p.Monika Łazuga, p. Barbara Krasuska, p. Krystyna Mazurek, p. Teresa Szcześniak, dziękują wszystkim artystom i przybyłym na koncert mieszkańcom naszej gminy.

 

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

           Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z Urzędem Gminy w Wojcieszkowie opieką stomatologiczną nad młodzieżą uczącą się w Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie będzie sprawował gabinet Karo-Dent  Marta Zaleska  ul. Ogrodowa 5 w Wojcieszkowie.

        Zgodnie z ustawą z dn. 12.04.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami. Rozdział 2 art.7.pkt. 2,3,4 profilaktyczna opieka zdrowotna będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców.

      Opieka stomatologiczna w zakresie leczenia będzie prowadzona po wyrażeniu uprzedniej zgody pisemnej przez rodzica/ opiekuna.

 

                           Z wyrazami szacunku, Marta Zaleska

                                                                                              

Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy

 

     Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w kursie e-Iearningowym pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy", który w nowoczesnej, przyjaznej dzieciom formie uczy zarówno, identyfikowania zagrożeń występujących w gospodarstwie rodziców, jak i sposobów ich unikania. Szczególną grupą adresatów działań prewencyjnych są dzieci z terenów wiejskich, mieszkające i przebywające w gospodarstwie, gdzie mogą być narażone na niebezpieczeństwa. To z myślą o nich powstał ten kurs e-Iearningowy. Informacje o kursie wraz z linkiem do wersji on-line narzędzia:prewencja.krus.gov.pl

Certyfikaty i podziękowania