ZEBRANIE Z RODZICAMI 30.09.2019r.

30 września 2019 roku o godzinie 16.00 odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie z Rodzicami.

Plan spotkania: 

1. Powitanie

2. Organizacja i koncepcja pracy szkoły (informacje ogólne, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

3. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi wobec uczniów. 

4. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole (procedury).

5. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego przyjęte do realizacji na rok szkolny 2019/2020.

6. Odpowiedzialność nieletnich - prowadzenie - Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Łukowie, Wydział dla nieletnich.

7. Sprawy różne.

8. Spotkanie z wychowawcami klas.

9. Powołanie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

Serdecznie zapraszam.

 Dyrektor szkoły  Mirosława Swędra

 

AKTUALNOŚCI O DOWOŻENIU

W najbliższych dniach (czwartek, piątek) zostanie przedstawiony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wojcieszkowie a następnie i u nas, nowy grafik tras dowozu dzieci do szkoły. Nieznacznie zmienią się również godziny tych kursów.

Ponadto chcę poinformować wszystkich Rodziców, że Organ prowadzący we współpracy z dyrekcją szkoły robi wszystko, by dzieci przyjeżdżały do szkoły możliwie jak najbliżej godziny 8.00 i możliwie najwcześniej odjeżdżały.

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra

DOWOŻENIE W PIERWSZYM TYGODNIU NAUKI

Przywozy do szkoły w dniu jutrzejszym i kolejnych odbywać się będą wg harmonogramu i godzin zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy w Wojcieszkowie.

"W pierwszym tygodniu września, dowożenie będzie realizowane w taki sposób, aby zapewnić dowóz dzieci na godz. 8:00. W tym czasie trasy oraz godziny dowożenia będą na bieżąco weryfikowane oraz dostosowywane do stanu faktycznego". 

Szczegółowe informacje pod adresem: https://wojcieszkow.pl/2019/09/02/dowozenie-uczniow-w-roku-szkolnym-2019-2020-aktualizacja-informacji/

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra

PRZERWANY MARSZ 1939 - 2019

Jako Dyrektor Szkoły pragnę włączyć nas wszystkich w  Projekt „Przerwany Marsz”, który jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski.

Dlatego serdecznie zapraszam Wszystkie Babcie i Dziadków urodzonych przed 1945 rokiem do wspólnej inauguracji roku szkolnego 2019/2020.  Będzie to symboliczny powrót do szkoły.     

"Intencją projektu jest to, żeby 2-go września 2019, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny, udali się do szkół na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.

Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie. Wchodząc do szkół/klas razem z młodym pokoleniem pokażą i udowodnią, że ich poświęcenie, ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne. Dzięki temu, że oni wytrwali, dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów".

Proszę o zgłoszenie takich osób do sekretariatu szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Dyrektor szkoły

Mirosława Swędra

 

Certyfikaty i podziękowania