NASI UCZNIOWIE WYGRALI ZAWODY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH!!!

25 września w Wólce Domaszewskiej odbyły się V Drużynowe Biegi Papieskie. Naszą szkołę reprezentowało 25 zawodniczek i zawodników i po podliczeniu punktów okazało się, że drużyna zajęła I MIEJSCE. Gratulacje należą się wszystkim (nawet rezerwowemu), ale w szczególności tym, którzy zdobyli największą liczbę punktów i stanęli na podium. 

 

OTO NASI MEDALIŚCI:

Kategoria dziewcząt rocznik 2009:

 1. MIEJSCE JULIA LATOCH

 2. MIEJSCE MAJA GIL

Kategoria dziewcząt rocznik 2008:

 1. MIEJSCE OLIWIA PANIAK

 1. MIEJSCE NIKOLA KŁODA

Kategoria chłopców rocznik 2008:

 1. MIEJSCE KAMIL GRYGLICKI

 2. MIEJSCE ANTONI NOWICKI

Kategoria dziewcząt rocznik 2007:

 1. MIEJSCE DOMINIKA ZDUNEK

 2. MIEJSCE GABRIELA MOJZYCH

 3. MIEJSCE MARTYNA JURKOWSKA

Kategoria chłopców rocznik 2007:

 1. MIEJSCE DAWID MODZELEWSKI

Kategoria dziewcząt rocznik 2006:

 1. MIEJSCE JOANNA ROGULSKA

Kategoria chłopców rocznik 2006:

3. MIEJSCE MATEUSZ WILEŃSKI

Z naszymi zawodnikami w Wolce Domaszewskiej byli: p. Agnieszka Józwik i p. Tomasz Niewęgłowski. Podziękowania za przygotowanie i wyselekcjonowanie uczniów do zawodów należą się również p. Krzysztofowi Marosowi.

W przyszłym roku również powalczymy o zwycięstwo.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2019-2020

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie

ul. Parkowa 1

21-411 Wojcieszków
25 755 41 05

Wojcieszków, 03.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem

Przedmiotem zapytania jest dostawa pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem
w terminie od 01.11. 2019 r. do 31.12.2020 r.
do Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1, 21-411 Wojcieszków

USZCZEGÓLNIENIE DOT. PRZEDMIOTU OFERTY

Przedmiot

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis realizacji zamówienia

Pellet drzewny

Oczekiwane parametry pelletu (potwierdzone świadectwem lub certyfikatem w języku polskim):

 1. wartość opałowa:  17 - 19 MJ/kg
 2. Wilgotność nie większa niż 10%
 3. Zawartość popiołu do 1,0%
 4. Zawartość siarki nie większa niż 0,08%
 5. Gęstość 1 – 1,4kg/dm3
 6. Długość  10-25 mm
 7. Średnica 6 mm
  Jedynym paliwem przeznaczonym do spalania w PW  jest pellet prasowany z trocin: sosnowych, bukowych lub dębowych,

Roczne zużycie pelletu
– ok. 120 ton

 1. Dostawy  pelletu sukcesywnie
  na podstawie złożonych zamówień zgodnie z bieżącymi  potrzebami.
 2. Wykonawcy na własny koszt dostarczy przedmiot danego zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni
 3. od daty złożenia zamówienia.
 4. Zamawiający nie przewiduje wzrostu ceny jednostkowej brutto
   w trakcie trwania zamówienia.
 5. Termin realizacji zamówienia
  od dnia podpisania umowy tj. 01.11.2019r.owy

Oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres wykonawcy,
 • opis oferowanego przedmiotu,
 • wartość brutto produktu z uwzględnieniem dostawy.

Wzór zamówienia w załączeniu

Ofertę (zgodną ze wzorem „Oferta cenowa”) proszę przedłożyć osobiście/listownie
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dostawa pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem
do Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie”, lub e – mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce składania ofert: Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1,
21-411 Wojcieszków

Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2019r. do godz. 15.00.

Szczegółowe
 informacje:

Osoba do kontaktu: Mirosława Swędra /25/ 755 41 05

*Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. z 2019 r.,
   poz. 1843) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

*W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa

   ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

*Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 %.

*O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi zwycięskiego oferenta, w formie telefonicznej
   do 18 października 2019 r..

*Zamawiający zawrze Umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana do realizacji.

 

                                                                                         miejscowość, data

 

 

Oferta cenowa

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

  Nazwa Oferenta

  (adres, dane kontaktowe)

 

                                                                  Szkoła Podstawowa
                                                                                        w Wojcieszkowie

                                                                                        ul. Parkowa 1

                                                                                       21-411 Wojcieszków

 

 

    Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy pelletu drzewnego wraz
 z rozładunkiem w terminie 01.11.2019 r. – 31.12.2020 r. do Szkoły Podstawowej
 w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1, 21-411 Wojcieszków - do zbiornika magazynowego
 Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie

 1) ………….………………………… zł brutto/tona.

 

 

 

 Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę żadnych  
  zastrzeżeń.

- Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP……………………………

 

 

 

 

                                                           ……………………………………………

                                                             Podpis osoby upoważnionej

 

                                                                                              

Piękna Nasza Polska Cała

Nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała". 

 

Samorząd Uczniowski - 2019/2020

20 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w których brali udział uczniowie klas    IV-VIII.  Oto skład nowego Samorządu  Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie:

 1. Emilia Górecka
 2. Gabriela Duchowicz
 3. Natalia Szczęśniak
 4. Szymon Hofmański
 5. Hubert Sosnowski
 6. Aleksandra Gil
 7. Amelia Kozak
 8. Iga Biaduń
 9. Oliwia Paniak
 10. Kacper Bednarczyk
 11. Kuba Jeleń
 12. Antoni Nowicki

         

Opiekunowie SU:                            Rzecznik Praw Ucznia:

P. Elżbieta Dzido                                         P. Dorota Józwik

P. Anna Bednarczyk

Certyfikaty i podziękowania