OGŁOSZENIE! PILNE!

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko na świetlicę proszeni są
o telefoniczne powiadomienie sekretariatu szkoły (257554105)
do 31 sierpnia 2020r.

Na świetlicę zapisywani będą tylko i wyłącznie dzieci rodziców pracujących i dowożonych.

Do 4 września 2020 roku należy złożyć w sekretariacie wniosek wraz z załącznikami. Wniosek można pobrać bezpośrednio z sekretariatu lub z dziennika elektronicznego, gdzie w wiadomości do rodzica będzie link do druku wniosku.

Zebranie z Rodzicami dzieci przedszkolnych (3 i 4- letnich) odbędzie się 28 sierpnia o godz.16.00.

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra

Drodzy Rodzice dzieci przedszkolnych!

Pragnę poinformować, iż w ostatnim tygodniu sierpnia zostanie zorganizowane spotkanie z Rodzicami dzieci grup przedszkolnych tj. 5, 4 i 3-latków.

Tematem będzie funkcjonowanie przedszkola od września. O dokładnej dacie i godzinie zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnej wiadomości.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

Mirosława Swędra

W natłoku nagród książkowych.....

W natłoku nagród, dyplomów i świadectw zawieruszył mi się jeden stosik książek, będących nagrodami uczniów klasy III a. Prócz nazwisk, które wymieniłam na filmiku nagrodę za bardzo dobre wyniki i wzorowe zachowanie otrzymują:

DOMINIK SMARŻ

SZYMON WILEŃSKI

BARTOSZ MICHALAK

BARTŁOMIEJ KUREK

MATEUSZ LEWARTOWSKI

Nagrodę za 100% otrzymuje również ALAN MACHNIO z klasy Vb.

      Gratuluję i przepraszam za niedopatrzenie.

            Dyrektor szkoły Mirosława Swędra

 

 

ODBIÓR ŚWIADECTW / DYPLOMÓW

ŚWIADECTWA I NAGRODY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w WOJCIESZKOWIE ORAZ DYPLOMY WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA
MOŻNA ODBIERAĆ
WG GRAFIKU:

 

Klasa

Data

godzina odbioru

Ia, Ib

29.06.2020r.

8.00 – 9.00

IIa ,IIb

29.06.2020r.

9.00 – 10.00

IIIa, IIIb

29.06.2020r.

10.00 - 11.00

IV

29.06.2020r.

11.00 – 12.00

VA, VB

30.06.2020r.

8.00 – 9.00

VIA, VIB

30.06.2020r.

9.00 – 11.00

VII

30.06.2020r.

11.00 - 12.00

przedszkole

01.07.2020r.

8.00-10.00