Grafik konsultacji z nauczycielami

Wstępny grafik konsultacji z nauczycielami dla uczniów przedszkola, klas I-III oraz IV-VIII znajduje się w pliku pdf.

 

Zachęcamy do zapoznania się i ewentualnych zgłoszeń bezpośrednio do nauczycieli przedmiotu.

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINÓW

Drodzy Rodzice i uczniowie!

W dniach 16,17,18 czerwca 2020 roku odbędą się egzaminy klas VIII. Te dni dla klas I - VII, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 9.00.

Pierwszego dnia piszą język polski  -  czas trwania 120 minut.

Drugiego dnia piszą matematykę  - czas trwania 100 minut

Trzeciego dnia piszą język angielski - czas trwania 90 minut

Z klasami ósmymi odbędzie się wideokonferencja, na której uczniowie zostaną zapoznani z procedurami sanitarnymi podczas pobytu w szkole. O terminie uczniowie zostaną poinformowani.

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra

Terminy rekrutacji do szkół w roku 2020/21

Opublikowano na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/21.

Proszę się zapoznać - szczegóły dostępne w linku Terminy Rekrutacji.

INFORMACJA DLA RODZICÓW - PROCEDURY

Oo 18 maja 2020 roku w Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Wojcieszkowie obowiązują dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Rodzice przyprowadzając dziecko do szkoły są zobowiązani się z nimi zapoznać i dostosować. Procedury są zamieszczone w formie pliku pdf  oraz w wiadomościach dziennika elektronicznego. 

Procedury organizacji opieki w Zespole Szkół w Wojcieszkowie

Oświadczenie rodzica