Harmonogram Zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

Art.68 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.996)

 Lp.

Zebranie z Rodzicami

Data i godz. spotkania

Tematyka

1. 

Rodzice dzieci przedszkolnych (3,4,5 – letnich)

6 września 2018 r.

 (czwartek) godz.16.00

Organizacja pracy przedszkola

 2.

Rodzice uczniów SP 
i Gimnazjum

28 września 2018 r.

 (piątek) godz. 16.00

Organizacja i koncepcja pracy szkoły, wymagania edukacyjne wobec uczniów, powołanie Rady Rodziców i tzw. trójek klasowych, sprawy różne, informacje na temat egzaminów i rekrutacji do szkół

3.

Rodzice uczniów SP 
i Gimnazjum

29 listopada 2018 r.

 (czwartek) godz. 16.00

Informacje na temat postępów 
w nauce i zachowaniu uczniów, sprawy różne

4.

Rodzice uczniów SP 
i Gimnazjum

31 stycznia 2019 r.

 (czwartek), godz.16.00

Wyniki klasyfikacji półrocznej, sprawy różne

5.

Rodzice uczniów SP 
i Gimnazjum

4 kwietnia 2019 r.

 (czwartek), godz.16.00

Informacje na temat postępów 
w nauce i zachowaniu uczniów, sprawy różne

6.

Rodzice uczniów SP 
i Gimnazjum oraz wychowanków przedszkola

7 czerwca 2019 r.

 (piątek), godz.16.00

Wyniki klasyfikacji rocznej, sprawy różne, rekrutacja do przedszkola

 

Powyższe daty spotkań mogą ulec zmianie, wówczas zostaną Państwo o tym poinformowani. 

                                                                                   Opracowanie:

                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

                                                                                Mirosława Renata Swędra

 

Certyfikaty i podziękowania