Harmonogram Zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawa prawna:

Art.68 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.996)

Lp.

Zebranie z Rodzicami

Data  i godz. spotkania

Tematyka spotkania

  1.  

Rodzice dzieci przedszkolnych (3,4,5 – letnich)

6 września 2018 roku (piątek),  godz.16.00

Organizacja pracy przedszkola

  1.  

Rodzice uczniów SP i dzieci 6-letnich

30 września 2019 roku (poniedziałek), godz. 16.00

Organizacja i koncepcja pracy szkoły, wymagania edukacyjne wobec uczniów, powołanie Rady Rodziców i tzw. trójek klasowych, sprawy różne, informacje na temat egzaminów i rekrutacji do szkół, omówienie procedur bezpieczeństwa w szkole

3.

Rodzice uczniów SP i P

29 listopada 2019 roku (piątek), godz. 16.00

Informacje na temat postępów
w nauce i zachowaniu uczniów, sprawy różne

4.

Rodzice uczniów SP i dzieci 6-letnich, P

31 stycznia 2020 roku (piątek), godz.16.00

Wyniki klasyfikacji półrocznej, sprawy różne, rekrutacja dzieci do przedszkola

5.

Rodzice uczniów SP

27 marca 2020 roku (piątek), godz.16.00

Informacje na temat postępów
w nauce i zachowaniu uczniów, sprawy różne, omówienie procedur sprawdzianu klas 8, rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych

6.

Rodzice uczniów SP
oraz wychowanków przedszkola

3 czerwca 2020 roku (środa), godz.16.00

Wyniki klasyfikacji rocznej, sprawy różne, rekrutacja do przedszkola

 

Powyższe daty spotkań mogą ulec zmianie, wówczas zostaną Państwo o tym poinformowani.

                                                                                             Opracował:

                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszkowie

                                                                                         Mirosława Renata Swędra