Materiały informacyjne Rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wojcieszkowie oraz ich rodziców/opiekunów prawnych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Wojcieszkowie