Nauczyciele Szkoła Podstawowa

 • język polski - Urszula Szewczyk, Halina Jalowska, Jadwiga Jeż
 • język angielski - Agnieszka Czerska-Ciołek, Emilia Wiśniewska, Monika Ochnik, Sylwia Parysek
 • kształcenie zintegrowane - Iwona Wisniewska - Bujak, Mariola Dudzińska, Barbara Krasuska,  Urszula Ociesa, Teresa Szczęśniak
 • oddział przedszkolny - Jadwiga Gryglicka, Danuta Woźniak
 • historia - Krzysztof Szczęśniak, Elżbieta Dzido
 • matematyka - Marzena Suchodolska, Monika Łazuga, Beata Zbucka
 • informatyka - Jacek Dudziński,
 • muzyka - Jolanta Madej, Krzysztof Maros
 • plastyka - Jolanta Madej
 • przyroda - Jolanta Madej
 • religia - ks. Artur Wojtkowicz, s.Grażyna Stypułkowska
 • technika - Elżbieta Śliwińska
 • wychowanie fizyczne - Krzysztof Maros, Agnieszka Józwik, Tomasz Niewęgłowski, Józef Cieślak
 • wychowanie przedszkolne - Grażyna Golba, Barbara Strzyżak, Monika Chmielewska, Beata Osiak, Beata Szymecka
 • wychowanie do życia w rodzinie - Bożena Zacharska, Elżbieta Dzido
 • gimnastyka korekcyjna Józef Cieślak, Agnieszka Józwik
 • logopeda - Grażyna Dudzińska
 • biblioteka - Agnieszka Pycka
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Katarzyna Nowicka, Halina Jalowska, Anna Bednarczyk, Joanna Maros
 • nauczyciel wspomagający: Katarzyna Nowicka, Joanna Maros, Joanna Goławska - Ciężka
 • zajęcia rewalidacyjne: Monika Łazuga

Certyfikaty i podziękowania