Informacja dla Rodziców uczniów klas VIII i III gimnazjum

 

Harmonogram egzaminów:

 

               Egzamin gimnazjalny 

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 10 kwietnia 2019r. (środa)

Część humanistyczna

  9.00- 10.00 historia i wos

 11.00- 12.30 jęz. polski

          11 kwietnia 2019r. (czwartek)

Część matematyczno- przyrodnicza

 9.00- 10.00 przedmioty przyrodnicze

 11.00-12.30 matematyka

    12 kwietnia 2019r. ( piątek)

Język obcy nowożytny

  9.00- 10.00 poziom podstawowy

 11.00-12.00 poziom rozszerzony 

 

 

     

  15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

 9.00- 11.00 (120 minut)

     język polski

16 kwietnia 2019r. (wtorek)

 9.00-10.40 (100 minut)

     matematyka

17 kwietnia 2019r. (środa)

język obcy nowożytny

 9.00-10.30 (90 minut)

 

 

 

 

W czasie egzaminu uczniowie są zobowiązani do: 

- samodzielnego rozwiązywania zadań

- przenoszenia udzielonych odpowiedzi na tzw. karty odpowiedzi

- nie wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych

- posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.

                                                                                       Oprac. dyrektor szkoły

                                                                                       Mirosława Renata Swędra

 

 

Certyfikaty i podziękowania