Historia szkoły

W dniu 27 października 2005 r. odbyło się uroczyste nadanie Zespołowi Szkół w Wojcieszkowie imienia Henryka Sienkiewicza. 25.X.2005 r. Rada Gminy Wojcieszków podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia H. Sienkiewicza Zespołowi Szkół w Wojcieszkowie. Uroczystości szkolne odbyły się 27.X.2005 r. w 81 rocznicę sprowadzenia prochów pisarza do Polski. Po Mszy w kościele parafialnym, uczniowie i zaproszeni goście udali się na cmentarz, gdzie pochowana jest trzecia żona H. Sienkiewicza Maria z Babskich. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Dalszy ciąg miał miejsce w szkole. Pan Dyrektor T. Niewęgłowski powitał dostojnych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. Swoją obecnością uświetnili tą uroczystość m.in.: Marszałek województwa lubelskiego, Członek Zarządu województwa - Sławomir Sosnowski, Wicestarosta powiatu łukowskiego - Jerzy Kędra, przedstawiciel Kuratorium Oświaty - wizytator Kazimierz Mamiński, Wójt Gminy Wojcieszków - Janusz Wylotek, Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Barszcz, proboszcz parafii - Sylwester Frąc, Dyrektor Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej - Antoni Cybulski, Komendant Policji w Adamowie - Bogdan Kępa, Prezes ZNP oddział w Łukowie - Adam Sosnowski, dyrektorzy miejscowych instytucji, dyrektorzy szkół podstawowych z delegacjami uczniów znajdujących się na terenie gminy, dyrektorzy szkół z delegacjami uczniów noszącymi imię H. Sienkiewicza: SP nr 9 z Siedlec, SP nr 11 z Puław, SP nr 2 z Lubartowa, SP z Okrzei, SP z Woli Okrzejskiej, Z.Sz nr1 z Łukowa.

Juliusz SienkiewiczGościem specjalnym był wnuk H. Sienkiewicza Juliusz Sienkiewicz.

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Barszcz odczytał przyjętą uchwałę Rady Nr. XXIV/132/05 o nadaniu imienia H. Sienkiewicza Zespołowi Szkół w Wojcieszkowie. Następnie Dyrektor T. Niewęgłowski zapoznał zebranych z historią szkoły oraz osiągnięciami jej wychowanków, a K. Szczęśniak uzasadnił wszystkim wybór takiego imienia szkoły. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemowień, uroczystość uświetniły występy przedszkolaków, uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialne były: H. Jalowska, U. Szewczyk, I. Wiśniewska-Bujak, D. Woźniak, T. Szczęśniak, K. Maros. Ostatnim elementem spotkania był poczęstunek. W międzyczasie na korytarzach można było obejrzeć ekspozycje poświęcone H. Sienkiewiczowi. Zwiedzający mogli zapoznać się z życiorysem, dorobkiem literackim, obejrzeć fotografie z różnych okresów życia pisarza, jak również materiały z konkursów i turnieju rycerskiego w wykonaniu młodzieży, podziwiać prace wychowanków tj. albumy, wiersze, karty personalne, linoryty rzeźby, prace plastyczne. Za wystrój i oprawę plastyczną odpowiedzialne były: H. Latoch i H. Jalowska. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Uroczystość nadania im. patrona szkole poprzedzona została szeregiem przygotowań, akademii, wystawek, konkursów i innych imprez.