Historia szkoły

Rozwój oświaty w Wojcieszkowie zapoczątkowało Charytatywno - Oświatowe Stowarzyszenie "Promień", w ramach którego ks. Tadeusz Leszczyński założył w roku 1911 Ochronkę im. Królowej Jadwigi. Ochronka spełniała rolę przedszkola, a starsze dzieci uczyły się geografii, historii, języka polskiego, w tym kaligrafii, rysunków, śpiewu. Urządzali przedstawienia z okazji świąt państwowych i kościelnych. Staraniem Polskiej Macierzy Szkolnej przy kościele założono szkółkę parafialną "na wikariacie", z biblioteką, cieszącą się powodzeniem. W 1916 roku powstała w Wojcieszkowie pierwsza szkoła powszechna, mieszcząca się w budynkach gminnych i prywatnych. Pierwszym kierownikiem szkoły w latach 1916 - 1917 był Józef Mitura, w 1917 - 1919 Henryk Karwowski. Kierował nią Władysław Próchniewicz, którego staraniem w 1934 roku została wybudowana stara szkoła. Następnie na jej czele stali: Roman Warpas, Walentyna Zalewska, Andrzej Bącik, Dyrektorem Zespołu Szkół do 2018 roku był Tomasz Niewęgłowski. Obecnie zaś Mirosława Renata Swędra.

Stara szkoła  Pałac Platerów

Budowa nowego budynku szkoły rozpoczęła się w 1996 roku, w miejscu zburzonego pałacu Platerów (patrz foto). W 1999 r. I etap budowy został zakończony, w tym samym roku uczniowie zostali przeniesieni ze starego budynku szkoły. Dnia 15 października 2000r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku naszej szkoły, na które przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, parlamentarnych, kuratorium, w roli gospodarza wystąpiły władze gminne i grono nauczycielskie oraz rodzice i uczniowie.