Dokumenty, regulaminy i instrukcje szkolne (pdf).

DOKUMENTY GIMNAZJUM w WOJCIESZKOWIE

Dokument przedstawia Koncepcję pracy Gimnazjum w Wojcieszkowie na lata 2016-19.

Koncepcja pracy gimnazjum

 

 

 

Plik zawiera program wychowawczo-profilaktyczny Gimnazjum w Wojcieszkowie  w roku szkolnym 2018/19.

 Plik zawiera szkolny zestaw programów nauczania  Gimnazjum w Wojcieszkowie w roku szkolnym 2018/19.

 

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PRZEDSZKOLA

 Dokument zawiera program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Wojcieszkowie w roku szkolnym 2018/19.

 

 Plik zawiera szkolny zestaw programów nauczania  SP w Wojcieszkowie w roku szkolnym 2018/19.

 

 INSTRUKCJE i REGULAMINY i PROCEDURY

Dokument przedstawia Regulamin dowożenia uczniów w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

 W instrukcji przedstawiono sposób korzystania z dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan.

instrukcja Uonet

 Poniższy dokument przedstawia Regulamin stołówki Zespołu Szkół w Wojcieszkowie.

instrukcja Uonet

 

Dokument zawiera Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

instrukcja Uonet

Certyfikaty i podziękowania