Dokumenty, regulaminy i instrukcje szkolne (pdf).

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PRZEDSZKOLA

 Dokument zawiera program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Wojcieszkowie w roku szkolnym 2019/20.

 

  Dokument zawiera Statut Szkoły Podstawowej Wojcieszkowie.

Program zajęć z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII przedstawia poniższy dokument

 Plik zawiera szkolny zestaw programów nauczania SP w Wojcieszkowie w roku szkolnym 2018/19.

 

 INSTRUKCJE i REGULAMINY i PROCEDURY

Dokument przedstawia Regulamin dowożenia uczniów w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

 W instrukcji przedstawiono sposób korzystania z dziennika elektronicznego UONET+ firmy Vulcan.

instrukcja Uonet

 Poniższy dokument przedstawia Regulamin stołówki Zespołu Szkół w Wojcieszkowie.

instrukcja Uonet

 

Dokument zawiera Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

instrukcja Uonet

Certyfikaty i podziękowania