OGŁOSZENIE - Dzień wolny od zajęć 08.03.2021r.

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Wojcieszkowie informuje, iż poniedziałek 8 marca 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie. Uczniowie klas IV -VIII nie mają w tym dniu lekcji on-line, zaś I-III nie przychodzą do szkoły.

Jest to jeden z ośmiu dni jakie Dyrektor szkoły może wprowadzić na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.