Zmiany na egzaminie ósmoklasisty

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

więcej informacji czyt.:

www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym