ODBIÓR ŚWIADECTW / DYPLOMÓW

ŚWIADECTWA I NAGRODY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w WOJCIESZKOWIE ORAZ DYPLOMY WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA
MOŻNA ODBIERAĆ
WG GRAFIKU:

 

Klasa

Data

godzina odbioru

Ia, Ib

29.06.2020r.

8.00 – 9.00

IIa ,IIb

29.06.2020r.

9.00 – 10.00

IIIa, IIIb

29.06.2020r.

10.00 - 11.00

IV

29.06.2020r.

11.00 – 12.00

VA, VB

30.06.2020r.

8.00 – 9.00

VIA, VIB

30.06.2020r.

9.00 – 11.00

VII

30.06.2020r.

11.00 - 12.00

przedszkole

01.07.2020r.

8.00-10.00