Zwrot pieniędzy za wyżywienie

Szanowni Państwo!

Z uwagi na to, iż do końca roku szkolnego nie powróci nauka w formie stacjonarnej i nie zostanie wznowiona działalność stołówki szkolnej, informuję, iż rodzice uczniów klasy VIII proszeni są po odbiór pieniędzy za wyżywienie marcowe. Zwrot pieniędzy należy poświadczyć w przygotowanym zestawieniu księgowym.

Odbiór możliwy od jutra tj.05.06.2020r. do 10.06.2020r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Możliwy jest odbiór pieniędzy przez dziecko, jednak Rodzic musi napisać odpowiednie oświadczenie.

Pozostałe klasy zostaną rozliczone we wrześniu.

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra