Grafik konsultacji z nauczycielami

Wstępny grafik konsultacji z nauczycielami dla uczniów przedszkola, klas I-III oraz IV-VIII znajduje się w pliku pdf.

 

Zachęcamy do zapoznania się i ewentualnych zgłoszeń bezpośrednio do nauczycieli przedmiotu.