NAUCZANIE ZDALNE c.d.

Nauczyciele naszej szkoły podejmą kroki by przerwę w jej funkcjonowaniu wykorzystać do powtórzenia i utrwalenia wiadomości przez uczniów.

Nauczanie na odległość, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna) będzie polegało na przekazywaniu materiałów do samodzielnej pracy w domu. Nauczyciele będą przekazywać polecenia i egzekwować ich wykonanie.

Taki sposób komunikacji będzie dotyczył głównie uczniów klas IV - VIII.

 

Jednocześnie zwracam uwagę by potraktować ten czas jako okres nie dodatkowych dni wolnych ale formę ochrony naszego życia i zdrowia. 

 

Ponadto proszę Rodziców by zmotywowali swoje dzieci do "zaglądania do książek" i wykonywania

poleceń przekazywanych przez nauczycieli.

Informacje również zostały zamieszczone na dzienniku elektronicznym.

 

Dyrektor szkoły

Mirosława Swędra