NAUCZANIE ZDALNE

       W dniach czasowego zawieszenia zajęć tj. 12 - 25 marca br szkoła prowadzić będzie tzw. nauczanie zdalne.

Obejmie ono głównie uczniów klas VIII. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych (język polski, matematyka, język angielski) będą komunikować się z uczniami drogą elektroniczną.

Zadania mogą być zadawane przez dziennik elektroniczny (zadania domowe) lub w innej formie uzgodnionej z nauczycielem (grupy na fb, poczta elektroniczna, sms).

 

Dyrektor Szkoły

Mirosława Swędra