Poznajemy zawody

Pasja i poświęcenie,

tylko dzięki temu można zajść dalej i wygrać.

            W dniu dzisiejszym młodzież  z klas VIII naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu, zorganizowanym w ramach doradztwa zawodowego. Zaproszeni rodzice oraz przedstawiciele różnych profesji zapoznali uczestników ze specyfiką następujących zawodów: lekarz, fryzjer, mechanik oraz policjant. Podczas krótkich prelekcji opowiedzieli o swojej ścieżce edukacyjno - zawodowej, podkreślając, że szkołę, zawód należy wybierać świadomie, nie poddawać się presji otoczenia, modzie na pewne profesje. Należy wziąć pod uwagę swoje możliwości, stan zdrowia, predyspozycje (osobowość, temperament, talenty) oraz preferencje (zainteresowania, pasje, wartości). Dopasowanie własnych predyspozycji i preferencji do charakteru pracy zwiększa naszą motywację, daje poczucie przyjemności z wykonywanych zadań, dzięki temu dużo szybciej stajemy się specjalistami w tym, co robimy, a to z kolei powoduje, że czujemy się kompetentni i stajemy się ekspertami w swojej profesji.

Organizatorkami spotkania były panie: D. Józwik i B. Zacharska.