Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała

Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie otrzymała podziękowanie od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w projekcie
"Piękna Nasza Polska Cała".
Dumni i zmotywowani do działania dziękujemy za pamięć.

Certyfikaty i podziękowania