PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA

           Informujemy, że zgodnie z umową zawartą z Urzędem Gminy w Wojcieszkowie opieką stomatologiczną nad młodzieżą uczącą się w Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie będzie sprawował gabinet Karo-Dent  Marta Zaleska  ul. Ogrodowa 5 w Wojcieszkowie.

        Zgodnie z ustawą z dn. 12.04.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami. Rozdział 2 art.7.pkt. 2,3,4 profilaktyczna opieka zdrowotna będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców.

      Opieka stomatologiczna w zakresie leczenia będzie prowadzona po wyrażeniu uprzedniej zgody pisemnej przez rodzica/ opiekuna.

 

                           Z wyrazami szacunku, Marta Zaleska

                                                                                              

Certyfikaty i podziękowania