"Poznajemy Henryka Sienkiewicza poprzez jego twórczość"

 

          Miesiąc październik jest szczególnym miesiącem dla społeczności naszej szkoły. Corocznie, w tym miesiącu, obchodzimy Święto Szkoły, związane z rocznicą nadania imienia naszej szkole. Jesteśmy bardzo dumni, że Zespół Szkół nosi imię Henryka Sienkiewicza. Cały rok przybliżamy uczniom jego sylwetkę oraz promujemy twórczość literacką. Robimy to w różnych formach, w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W październiku wychowawcy świetlicy czytali uczniom fragmenty utworów H. Sienkiewicza. Zajęcia czytelnicze spotkały się z dużym zaciekawieniem ze strony naszych wychowanków, którzy żywo interesowali się losami Stasia i Nel oraz ubogiego Janka Muzykanta i innych bohaterów powieści.
    Podsumowaniem akcji był konkurs plastyczny „Poznajemy Henryka Sienkiewicza poprzez jego twórczość”. Uczniowie przygotowali prace ilustrujące niezwykłe przygody bohaterów z powieści Sienkiewicza.
Dyplomy oraz upominki rzeczowe zostały wręczone uczniom podczas uroczystości 25 X 2019 r. w Dniu Patrona Szkoły.

Nagrodzone osoby:
1.Mikołaj Jabłoński
2. Anna Kruk
3. Nina Maros
4. Emilia Józwik
5. Lena Wojanowska
6. Julia Maros
7. Norbert Szczepański
8. Krystian Baranowski.
                                                Wszystkim uczniom gratulujemy!
      Składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Pocztowego w Wojcieszkowie za ufundowanie upominków rzeczowych uczestnikom konkursu.
Organizatorami konkursu były: p. K. Mazurek i p. D. Józwik.

 

 

 

Certyfikaty i podziękowania