ZEBRANIE Z RODZICAMI 30.09.2019r.

30 września 2019 roku o godzinie 16.00 odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie z Rodzicami.

Plan spotkania: 

1. Powitanie

2. Organizacja i koncepcja pracy szkoły (informacje ogólne, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

3. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi wobec uczniów. 

4. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole (procedury).

5. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego przyjęte do realizacji na rok szkolny 2019/2020.

6. Odpowiedzialność nieletnich - prowadzenie - Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Łukowie, Wydział dla nieletnich.

7. Sprawy różne.

8. Spotkanie z wychowawcami klas.

9. Powołanie Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Wojcieszkowie.

Serdecznie zapraszam.

 Dyrektor szkoły  Mirosława Swędra