AKTUALNOŚCI O DOWOŻENIU

W najbliższych dniach (czwartek, piątek) zostanie przedstawiony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wojcieszkowie a następnie i u nas, nowy grafik tras dowozu dzieci do szkoły. Nieznacznie zmienią się również godziny tych kursów.

Ponadto chcę poinformować wszystkich Rodziców, że Organ prowadzący we współpracy z dyrekcją szkoły robi wszystko, by dzieci przyjeżdżały do szkoły możliwie jak najbliżej godziny 8.00 i możliwie najwcześniej odjeżdżały.

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra