DOWOŻENIE W PIERWSZYM TYGODNIU NAUKI

Przywozy do szkoły w dniu jutrzejszym i kolejnych odbywać się będą wg harmonogramu i godzin zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy w Wojcieszkowie.

"W pierwszym tygodniu września, dowożenie będzie realizowane w taki sposób, aby zapewnić dowóz dzieci na godz. 8:00. W tym czasie trasy oraz godziny dowożenia będą na bieżąco weryfikowane oraz dostosowywane do stanu faktycznego". 

Szczegółowe informacje pod adresem: https://wojcieszkow.pl/2019/09/02/dowozenie-uczniow-w-roku-szkolnym-2019-2020-aktualizacja-informacji/

Dyrektor szkoły Mirosława Swędra