Zapraszamy uczniów do wypożyczania podręczników

GRAFIK WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w WOJCIESZKOWIE na rok szkolny 2019/2020

 

Klasa

Data wypożyczenia podręczników

n-l biliotekarz

Ia Ib

28 sierpnia godz. 10.00

p.Agnieszka Pycka

IIa IIb

28 sierpnia godz. 11.00

p.Agnieszka Pycka

IIIA IIIB

29 sierpnia godz. 10.00

P.Zofia Sobiech

IV

29 sierpnia godz. 10.00

p.Agnieszka Pycka

VA VB

29 sierpnia godz. 11.00

P.Zofia Sobiech

VIA VIB

30 sierpnia godz. 10.00

p.Agnieszka Pycka

VII

30 sierpnia godz. 11.00

P.Zofia Sobiech

VIIIA VIIIB

30 sierpnia godz. 10.00

P.Zofia Sobiech

 

 

 

Książki wypożyczamy razem z Rodzicem, który podpisuje umowę użyczenia.

 

            Dyrektor szkoły

Certyfikaty i podziękowania