OGŁOSZENIE! (DOTYCZY ZMIANY GODZIN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH ZE WZGLĘDU NA UPAŁY)

Dnia 13 i 14 czerwca 2019 roku z powodu upałów zajęcia lekcyjne, począwszy od lekcji 1 będą trwać 30 minut i odbędą się według poniższego harmonogramu:

1. 8.00 - 8.30

2. 8.35 - 9.05

3. 9.10 – 9.40

4. 9.45 – 10.15

5. 10.30 – 11.00

6. 11.05 – 11.35

7.12.00 – 12.30

Ogłoszenie dotyczy uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej i zerówki. Przedszkole i świetlica pracuje normalnie.

Dyrektor Zespołu Szkół im.H.Sienkiewicza

Mirosława Renata Swędra

Podstawa prawna: 

Art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)