Warsztaty Geologiczne

W dniach 27-29 maja 2019r. grupa uczniów z klas Va i Vb pod opieką Joanny Maros uczestniczyła w projekcie „Akademia Młodego Przyrodnika” ścieżka GEOEKSPLORATOR, blok geologiczny „ Zwykła i niezwykła geologia”. Uczniowie brali udział w ciekawych zajęciach warsztatowych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Poznali budowę skał i minerałów, oglądali okazy  naturalne i pod mikroskopem. Dowiedzieli się jak powstał świat, jak się zmieniał przez miliony lat. Poznali ery i okresy w dziejach ziemi, najważniejsze wydarzenia oraz organizmy charakterystyczne dla danego okresu. Drugiego dnia grupa uczestniczyła w zajęciach na terenie projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły.

Tam mieli ciekawe zajęcia praktyczne z mapą. Obliczali odległości w terenie na podstawie skali mapy, uczyli się odczytywać najważniejsze informacje na podstawie mapy itp. Podczas warsztatów terenowych w Kamieniołomie Kamienna Góra oraz w kamieniołomie w Piotrawinie  szukali skamieniałości z okresu neogenu i kredy. Ostatniego dnia tworzyli mapę swoich geologicznych podróży oraz oznaczali znaleziska z kamieniołomów. Utworzyli własną kolekcję skamieniałości, którą przywieźli do szkoły.

Dziękujemy naszym opiekunom ze strony UMCS z Lublina: (dr Małgorzata Telecka, dr inż. Miłosz Huber, dr Grzegorz Gajek, dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak) za ciekawe doświadczenia, wiedzę, oraz wspaniałe lekcje geologii.