DRODZY RODZICE!

W najbliższych dniach na stronie szkoły zostaną opublikowane Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Zespole Szkół im.H.Sienkiewcza w Wojcieszkowie. Proszę o zapoznanie się z nimi. 

Ponadto w wejściu głównym zostanie zawieszona tzw. anonimowa skrzynka na sygnały.

Wszystkie te działania podejmowane są na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa naszych dzieci w szkole. 

W sytuacjach trudnych i kryzysowych zawsze można zgłosić się do naszej szkolnej pedagog lub psycholog (godziny pracy na gazetce przy wejściu do szkoły) lub instytucji tj. Policja, Sąd Rodzinny, GOPS, PPP w Łukowie.

dyrektor szkoły