Ogłoszenie dla Rodziców!

Jeżeli w dniu jutrzejszym tj. 09.04.2019 roku (wtorek) pracownicy Zespołu Szkół w Wojcieszkowie przystąpią do drugiego dnia strajku, wówczas dla uczniów i wychowanków zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Ponadto chcę poinformować, że egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty odbędą się według harmonogramu OKE bez zakłóceń.

Dni egzaminów gimnazjalnych tj. 10,11,12.04.2019r.są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole.

dyrektor szkoły

Mirosława Renata Swędra

Certyfikaty i podziękowania