DRODZY RODZICE!

Informuję, że w Zespole Szkół im.H.Sienkiewicza w Wojcieszkowie pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem. Jeżeli trwające negocjacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, najprawdopodobniej pracownicy przystąpią do ogólnopolskiego strajku.
Informuję również, że w naszej szkole/przedszkolu zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów i wychowanków, którzy przybędą do placówki. 
Dyrektor szkoły
Mirosława Renata Swędra