INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne.

 

 
CKE Zachęca do zapoznania się z opublikowanymi materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistów.