OGŁOSZENIE 30.01.2019 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 stycznia 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Informacja dotyczy uczniów szkoły podstawowej i oddziałów zerowych.
Przedszkole funkcjonuje bez zmian.
Zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki zostaną zorganizowane w godzinach 8.00 - 13,30. Świetlica pracuje do godz.16.00.
Uczniowie gimnazjum piszą w tym dniu próbny egzamin z języków obcych.
 
                                                                  dyrektor szkoły
                                                           Mirosława Renata Swędra