Teatr "Kurtyna" z Krakowa w Wojcieszkowie

Niebezpieczna gra to tytuł spektaklu profilaktycznego, który dnia 30.09.2013 roku obejrzeli nasi gimnazjaliści. Dotyka on problemu narkotyków, będących przyczyną tragedii społecznych i nieporozumień na wielu płaszczyznach życia.

Przedstawienie ukazało młodym ludziom zagrożenia dla organizmu spowodowane spożywaniem narkotyków. Po przedstawieniu aktorzy Teatru "Kurtyna" zaaranżowali pogadankę dotyczącą asertywności, w którą bardzo chętnie włączyli się nasi uczniowie.