Procedury i regulaminy - informacje dla rodziców

REGULAMINY

1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

2. Regulamin edukacji zdalnej

 

 PROCEDURY

 Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

 Algorytm postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u pracownika szkoły

 

 Procedury dedykowane dla rodziców dzieci przedszkolnych

Procedury organizacji opieki w Przedszkolu w Wojcieszkowie w czasie pandemii covid-19

 Oświadczenia dla Rodziców dzieci przedszkolnych