Co dalej gimnazjalisto 2017/ 2018

        W ramach przygotowań uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielem Huty szkła w Hucie Dąbrowa. Dyrektor Huty szkła przedstawił młodzieży ofertę nauki i praktyk w zawodzie:operator urządzeń przemysłu szklarskiego.

                                              

„DBI: tworzymy kulturę szacunku w sieci”

                                                           

       Dnia 19.II.2018 roku w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem inicjatywy było zwiększenie świadomości młodzieży na niebezpieczeństwa czyhające w cyberprzestrzeni, ukazanie sposobów ich unikania oraz wskazanie właściwych form spędzania wolnego czasu.

Po krótkim wstępie wprowadzającym w tematykę spotkania odbył się przegląd szkolnych scenek profilaktycznych na temat niebezpieczeństw w sieci. W dalszej kolejności uczennice z klasy IIIa przedstawiły prezentację "Internet szczęście czy zagrożenie?" W podsumowaniu młodzież nawiązała do tego, aby szukać aktywnych form spędzania wolnego czasu, szukać swoich pasji i zainteresowań.

Czytaj więcej...

T E L E F O N Y K O M Ó R K O W E

W związku z negatywnymi efektami spędzania przerw przez uczniów Zespołu Szkół
w Wojcieszkowie oraz przypadkami wykorzystywania urządzeń elektronicznych do nagrywania
(bez ich zgody) innych uczniów i nauczycieli na terenie szkoły decyzją Rady Pedagogicznej,
po konsultacji z Zarządami Rady Rodziców wprowadzam ponownie zakaz używania telefonów komórkowych w naszej placówce. Szczegółowe zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zawiera dokument „WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONĘ PRZED PRZEMOCĄ, UZALEŻNIENIAMI, DEMORALIZACJĄ ORAZ INNYMI PRZEJAWAMI PATOLOGII SPOŁECZNEJ”
(do wglądu w sekretariacie lub bibliotece szkolnej).

Uzasadnieniem decyzji jest fakt, że uczniowie zamiast spędzać przerwy aktywnie np. spacerując, po wyjściu z sali lekcyjnej, gdzie przez większość czasu siedzieli w ławce, ponownie siadają tym razem
z telefonami w rękach. Nauka staje się mniej efektywna, gdyż ostatnie 10 minut lekcji, w niektórych przypadkach, to czas nie całkiem wykorzystany na przyswajanie wiedzy – uczniowie myślą, kiedy znów sięgną po telefon.

W Y W I A D Ó W K A 2 0 1 8

SPOTKANIE Z RODZICAMI (WYWIADÓWKA)

DNIA 16 LUTEGO O GODZ. 16: 15 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z RODZICAMI (WYWIADÓWKA SZKOLNA) PODCZAS, KTÓREGO WYGŁOSZONA ZOSTANIE PRELEKCJA NA TEMAT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ.
O GODZ. 16: 00 ZAPRASZAMY SERDECZNIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
Z PRZEDSTAWICIELAMI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŁUKOWIE.

 

 

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Certyfikaty i podziękowania